Newsy

Rating Hiszpanii obniżony

We wtorek 19 października Agencja Moody’s obniżyła rating Hiszpanii aż o 2 poziomy. Dalsze perspektywy również nie są optymistyczne. Decyzja została dogłębnie uzasadniona – przy jej podejmowaniu wzięto pod uwagę prognozowany umiarkowany wzrost gospodarczy, jak również podatność lokalnego rynku na napięcia i wahania. Rating Hiszpanii obniżył się tym samym z pułapu Aa2 do A1.
Wedle przewidywań, wzrost gospodarczy w tym państwie wyniesie w 2012 roku ledwie jeden procent. Jest to wynik o 0,8 punktu procentowego niższy niż przedstawiały to dotychczasowe prognozy. Wynikiem takiego stanu rzeczy będzie trudność w spełnieniu ambitnych celów budżetowych, jakie postawiła przed sobą Hiszpania.

Dodajmy, że poziom A1 jest piątym w skali tej agencji. Jest ona zatem surowsza wobec Hiszpanii niż konkurencja. Inne agencje w ciągu ostatnich kilkunastu dni również obniżyły ratingi tego państwa, ale tylko do czwartego poziomu.