Stan zakupu obligacji na wrzesień 2011

img
Ministerstwo Finansów we współpracy z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji z września 2011 roku. Z raportu wynika, że najwyższe zainteresowanie wśród indywidualnych inwestorów wzbudziły, tak jak miesiąc wcześniej, obligacje dwuletnie. Ich sprzedaż utrzymała się na porównywalnym poziomie.

Obligacje uchodzą za najbezpieczniejszy sposób inwestowania pieniędzy. Dlatego też, cały czas cieszą się one zainteresowaniem. We wrześniu 2011 inwestorzy nabyli 1,5 miliona obligacji opiewających na łączną sumę ponad 154 milionów złotych. Obligacje dwuletnie stanowiły 45 procent wszystkich inwestycji. Na kolejnych miejscach znalazły się te czteroletnie (34%) i dziesięcioletnie (20%). Mało kto był natomiast skłonny inwestować na trzy lata. Sprzedano niecałe 21 000 takich obligacji, co stanowi ledwie jeden procent wszystkich inwestycji.

Wybierając taki środek pomnożenia pieniędzy faktycznie możemy mieć pewność względnego bezpieczeństwa. To Skarb Państwa bowiem daje nam gwarancję wypłaty całego wkładu wraz z należnymi odsetkami. Ta pewność przekłada się jednak bezpośrednio na fakt, że zyski nie są tutaj powalające. W przypadku chęci podjęcia inwestycji, warto więc zasięgnąć porady doradcy finansowego.

Podobne wpisy